Sommerlig retur fra Røros uten hestekraft

Tre dager i slutten av august syklet Berger og Helge fra Røros til Romedal.

– Det var smellfint, sier Helge.

Utrolig fin natur i Østerdalen også sommerstid. Her en rast. Foto: Helge Bryhni

Utrolig fin natur i Østerdalen også sommerstid. Her en rast. Foto: Helge Bryhni

Berger Frogner (t.v.) og Helge Bryhni er noen spreke lasskjørere som sykla fra Røros til Romedal. Her på Malmplassen, Tolga

Berger Frogner (t.v.) og Helge Bryhni er noen spreke lasskjørere som sykla fra Røros til Romedal. Her på Malmplassen, Tolga

 

I fjor syklet de samme trase som vi kjører vinterstid. I år ble en ny trase testet. Fra Telneset tok de veien via Gammeldalen og Finstad til Rendalen. Slik ser det ut f. eks i Hummelgrubba vinterstid:

 

Her er det bratt, sjøl om bildet ikke viser det like godt. Foto: Karine Bogsti

Her er det bratt, sjøl om bildet ikke viser det like godt. Foto: Karine Bogsti

 

Og slik så det ut på karas sommertur:

Berger på veg OPP Hummelgrubba. Foto: Helge Bryhni

Berger på veg OPP Hummelgrubba. Foto: Helge Bryhni

 

 

Fint brøyta for oss over Håmmålmoen mellom Tolga og Os. Foto: Karine Bogsti

Fra turen over Håmmålmoen mellom Tolga og Os i 2013. Foto: Karine Bogsti

Fin veg også sommerstid over Håmmålmoen. Foto: Helge Bryhni

Fin veg også sommerstid over Håmmålmoen. Foto: Helge Bryhni

Med fint vær, sol og litt motvind, gikk turen fra Rendalen via østsiden av Storsjøen til Deset og til Rena, før de endte hjemme i Romedal.

Mellom Rendalen til Tydalen og mot Røros gikk ferden langs de gamle vintertraseene som lasskjørerne brukte.

Gamle Moravegen er også en kjent, gammel ferdselåre som ble brukt sommerstid. Vinterstid kjørte hedemarkingene på isen på Storsjøen, noe vi i dag ikke gjør. Årsaken er at Storsjøen i 1940 ble regulert pga. kraftutbygging. Reguleringshøyden er 3,6 meter, og dermed er den ikke kjørbar vinterstid.

Rendalen kunne vært aktuell rute å kjøre, men også der er det en god del utfordringer. Det er veldig kupert, for ikke å snakke om trafikken med tyngre kjøretøy langs Storsjøen. Et annet spørsmål er også føret.