06022011294

Fra overnattingen i verkstedet på Økset. Fra venstre Mikkel Dobloug (bak), Erik Flagstad (foran), Berger Frogner, Mari Bryhni, Eli Lang-Ree, Grete Hveem og Jørgen Hveem. Foto: Helge Bryhni