IMG_5545

Langslede er det lasskjørerne tradisjonelt brukte til Røros. Her med kasse på. Foto: Karine Bogsti