Disse er på tur

Her har du bilde og navn på ekvipasjene (hest, slede og folk) som kjører fra Hedemarken og til Røros i år:

2012-02-15-177Kusk Kjell Ivar Stensli med hesten Smukken og lauskar Berger Frogner.

[singlepic id=252 w=600 float=left]

Kusk Jørgen Hveem med hesten Guriblessa, lauskarer Per Erling Aasen (deltok tre dager) og Helge Bryhni.

[singlepic id=248 w=600 float=left]

Kusk Nils Dahlen med fjordingen (den eneste og første!) Vonar. Lausjente er fotografen Karine Bogsti.

[singlepic id=251 w=600 float=left]

Kusk Eli Lang-Ree med Brennsæterjinta og lausjente Grethe Hveem.

[singlepic id=250 w=600 float=left]

Kusk Mikkel Dobloug med hesten Emil og lausjente og kokka Mari Bryhni. Erik Flagstad er også delvis med på denne ekvipasjen.

Kusk Marit Lahlum med Svarta (hest deltok første del). I tillegg har Hans Lahlum, Bjarne Lang-Ree og Berit vært med som lauskarer på deler av strekker.