KBogstiLasskjoring_01

Hesten Romedalsprinsen med kusk Truls Mathisen fra Romedal, og hjelpekusk Emil Bryn fra Romedal. Legg merke til at de har to bukker under på sleden sin.Foto: Karine Bogsti