Korn til – sild hjem

Hedemarken Lasskjørerforening har som formål å ivareta historien om lasskjøring fra Hedemarken med lokale landbruksprodukter. Foreningen skal ivareta områdets lasskjørertradisjoner historisk og kulturelt, med hester, kjøreredskaper, klær, mat, skysstasjoner og ferdselsårer, for å vekke interesse og dokumentere disse tradisjoner til våre etterkommere.

Foreninga ble stiftet søndag 15. januar 2006 hvor 14 personer møttes på Båberg i Ringsaker. Disse 14 var alle opptatt av å holde gode, gamle tradisjoner i hevd. Blandt disse 14 personene var det flere med bakgrunn fra ulike hestemiljøer, noen med bakgrunn i hedemarksjordbruket, og noen med bakgrunn fra brenneriproduksjon.

Lasskjøring fra Hedmarken

Det var slik at korn, erter og lin vokste godt på flatbygdene ved Mjøsa, og var mangelvare i fjellbygda Røros. Røros ble bygd rundt gruvedrift, og lite vokste der.

Her er noen eksempler på lass som ble kjørt fra Hedemarken og til Røros på 1700- og 1800-tallet. Har du tips om flere historiske kilder, er vi takknemlig for dem! Ta isåfall kontakt med oss.

Varer som ble kjørt fra Båberg og Tokstad i Veldre til Røros

2 tønner og 6 setting bygg                          330 liter

12 alen lerret                                                   4,524 meter

2 sold rug

4 merker hametagl                                        1 kg.      (hva er dette?)

6 stenger erter

1 laken

13 setting havre                                             113,1 liter

1 teppen

3 setting mel ”Bakt i Brød”                         26,1 liter

5 hestesko

14 merker homle                                           3,5 kg

Verdien var ca. 19 daler, eller ca. 40 kroner

Kilde: Boka ”Før nå ska je førtælja«. Gårdshistorie fra Tokstad som har feiret 650 år. Mange lokale bidragsytere fra Veldre i Ringsaker. Red. Clara Eline P. Faraasen, Tokstad

Varer på varer som ble kjørt fra Åker gard i Vang til Røros

Den 19. Februar i 1795 (217 år siden) reiste Halvor Hagen og Johan Havnen til Røros med

5 lass i følget

358 kg. på hvert lass

1 av lassene hadde 447,5 kg – 89,5 kg. korn

Tilbake med 810,6 liter med sild

De brukte 17 dager på turen

 

Den 26. Januar 1796 reiste Halvor Hagen og Johan Havnen til Røros med

6 lass i følget

1611 kg. rugmjøl, byggmjøl og hvit erter

107,4 kg. ????

71,6 kg. hvetemjøl

71,6 kg. siktet rugmjøl

Til sammen 1861,6 kg på 6 lass – 310,27 kg. pr. lass

 

Den 8. Februar 1799 reiste Halvor og Erich Tostensen til Røros med

4 lass i følget

161,1 kg siktet rug

447,5 kg. sammalt rug

268,5 kg. gryn

232,7 kg. byggmjøl

250, 6 kg. hvit erter

Til sammen 1360,4 kg. på 4 lass – 340,1 kg./lass

Kilde: ”Fru Ulrikkes dagbok 1772 – 1812”. Ole Gjestvang. S. 109 – 125, utgitt av Stange historielag i 2002.