Korn og erter skal med

Flatbygdene ved Mjøsa er godt egnet til å dyrke korn. Naturlig nok var korn derfor et av de viktigste produktene som tradisjonelt ble fraktet til Røros. De to herrene Halvor Hagen og Johan Havnen hadde med både rug, hvete, bygg og erter da de i årene 1795 til 1799 reiste fra Åker gard i Vang til Røros. Det ble også kjørt havre fra Båberg og Tokstad i Veldre.

Også vi har med fire kornslag og erter fra flatbygdene ved Mjøsa når vi reiser til Røros i år. For ikke å glemme potet i tradisjonell foredlet form, nemlig Lasskjørerdram nr. 4, fin og fuselfri.

Fjoråret var som kjent veldig våt, og bøndene slet med å få avlingene i hus. Rug utgjør i dag en liten andel av kornet i Norge (2%), og det er derfor byttet ut på vårt lass med spelt, gjerne kalt urkornet. Her kan du lese litt mer om sortene: Rug Bygg | Havre | Hvete | Spelt | Erter

Fire kornsorter og erter er på veg til Røros. Helge Bryhni mottar kornet og ertene fra viseadm. direktør Svein Håvard Sørum hos Strand Unikorn i Moelv

 Se video fra da vi tok imot korn og erter i Moelv