IMG_5849

Så endelig etter drøye 30 mil på tur fra Atlungstad brenneri, fikk vi overbrakt Lasskjørerdrammen fra ordfører Nils Røhne i flatbygdkommunen Stange til ordfører Hans Vintervold i fjellkommunen Røros. Leder Helge Bryhni (t.v.) hos oss overbrakte den. Martnassjef Lillian Sandes i bakgrunnen. Foto: Karine Bogsti