19. februar, Røros: Handelen igang

Tradisjon tro er handelen igang for fullt på Rørosmartnan. Vi har hatt med korn og erter på lasset slik lasskjørerne i tidligere tider hadde. Les mer om hva slags varer de fraktet her.

Hedemarkingene fylte opp sledene sine med varer på vei hjem. Det kunne være kvernsteiner fra Selbu, sild fra Trøndelag, jern, hestesko fra Sverige, og mulig noe kull som ble levert lenger nord i Østerdalen  til smelteverk der. Dagens lasskjørere har også med varer for å vise fram dette:

Lasskjørere fra Hedmarken vurderer kvaliteten på silda til lasskjørerne fra Trøndelag kjørelag, her representert ved Ivar Hovden.  Foto: Karine Bogsti

Lasskjørere fra Hedmarken vurderer kvaliteten på silda til lasskjørerne fra Trøndelag kjørelag, her representert ved Ivar Hovden. Foto: Karine Bogsti

Totalt har 8 lasskjørerlag kjørt inn på martnan i år. Trøndelag Kjørelag har hatt med blant annet sild.

Trøndera har med sild i tønner på lasset. Foto: Karine Bogsti

Trøndera har med sild i tønner på lasset. Foto: Karine Bogsti

Selbu Lasskjørerlag har hatt med kvernsteiner (og de er tunge!).

Dalarna Femund Forkjørerforening har tur i  Bør Børsons tegn i år, og jammen solgte de ferske wienderbrød, togfraktet fra Størens bakeri i dag. De har også med kull på lasset.

De andre lagene som er med er: Forbonden Kløvsjø (svensk), Fron Lasskjørerlag (Gudbrandsdalen), Hestkjørere fra Tydal og Nord Østerdal Lasskjørerlag. Mange har egne gårder på Røros der de selger ulike varer- alltid verdt besøket om du tar turen til martnan -for det gjør du vel? www.rorosmartnan.no

Her er det nok å se og høre, både musikk, produkter, stemning, skjemt og moro.

I år er det til og med mulig å ta et historisk tog til Røros på lørdagen! Jernbanemuseet på Hamar setter opp et historisk tog som tøffer nordover. Les mer om det her

Her er noen framkomstmiddel du kan se på Røros:

Noen bruker hest og slede på martnan, men denne karen til høgre tilbød tur i sin bad taxi som kunne kjøres alle veier. Her er vi i Finborudgården hvor Nord-Østerdal lasskjørarlag holder til. Det er en gammel gård som har aner også til Hedmarken. Vangssokningen Jens Fredriksen Finborud slo seg ned der i 1873 og startet med landhandel. Foto: Karine Bogsti

Noen bruker hest og slede på martnan, men denne karen til høgre tilbød tur i sin bad taxi som kunne kjøres alle veier. Her er vi i Finborudgården hvor Nord-Østerdal lasskjørarlag holder til. Det er en gammel gård som har aner også til Hedmarken. Vangssokningen Jens Fredriksen Finborud slo seg ned der i 1873 og startet med landhandel. Foto: Karine Bogsti

Mari sjekker kjørekomforten i forhold til slede. Foto: Karine Bogsti

Mari sjekker kjørekomforten i forhold til slede. Foto: Karine Bogsti

Hestene leies inn på bil for turen hjem til Hedmarken etter endt tur til Røros. Foto: Karine Bogsti

Hestene leies inn på bil for turen hjem til Hedmarken etter endt tur til Røros. Foto: Karine Bogsti