Karine 050

Hele gjengen. F.v. Emil Bryn, Erik Flagstad, Nils Dahlen, Marit Lahlum Ruud, Kjell Ivar Stensli (bak), Grete Hveem, Eli Lang-Ree, Jøran Lunde, Mari Bryhni, Jørgen Hveem, Karine Bogsti, Berger Frogner og Helge Bryhni. Fotograf: Bjarne Lang-Ree (også lasskjører)