KBogstiLasskjoring5_17

I fjor så vi ferske ulvespor. Men hva slags dyr har satt sporene som Gry peker på??? Vi kan si så mye som at lasskjørerne ville sperret opp øynene om de møtte sporsetteren vinterstids langs vegen, for de hadde nok kun møtt på «dyret» i barmarksesongen. Foto: Karine Bogsti