15. februar: I medvind og blæst langs Storsjøen

Storsjøen er hele 35 kilometer lang, men bare 1,7 kilometer bred på det bredeste

 

 

Før kraftverk og bilenes tid, gikk ruta til lasskjørerne fra Rena opp Renaelva og på isen på Storsjøen og nordover Rendalen mot Røros. Mora-vegen fra Koppang til Rendalen var også hovedveg om isen ikke var trygg.

I dag går store deler av Glomma i Rendalen. Det vil si; Glomma ledes gjennom fjellet fra Høyegga i Alvdal og 29 km i tunnel til Hornset i Rendalen. Fallet på 210 meter gir mye energi kraftverkene i Rendalen. Samtidig gir det regulerte vann og til dels varmere vann. Det gjør at vi ikke kan kjøre på isen. 

Variabelt med is på Storsjøen. Dette var den gamle ferdselsvegen lasskjørerne brukte fra Rena og opp elva til Storsjøen.

Etter å ha vurdert snømengde langs Mora-vegen og sett hvor fin hovedvegen var å kjøre med vinterføre, endte vi derfor med å kjøre bilvegen i dag. Det bød på knall sledeføre.

Forbi Kjemsjøen øst for Koppang.

Det er mange røde kjækar i kveld på lasskjørerne, etter en dag med mye vind. Heldigvis har det vært medvind, og relativt lunt langs vegen. Vi sender noen tanker til de andre lasskjørerlagene som har vært i åpent lende på veg til Røros i dag.

Se her hvilke av våre lasskjørerer som er på tur

Her er dagen i bilder:

Vi har sovet som konger og dronninger på Nordstu, og hørt vinden ule utenfor. Snøgufs og mye vind var det også på morgenen

Like etter klokka åtte var vi i gang i fra Nordstu på Koppang

Togoverganger er alltid spennende å krysse. Her på Koppang gikk bommen ned like før vi skulle over.

Store tømmerbiler er noe hestene må trene på å møte for ikke å bli redde. Takk for hensynsfull kjøring av alle dere vi møtte i dag

Det har vært helmaks, glatt sledeføre langs vegen i hele dag. I svinger med helling byr det på litt ekstra utfordring med «sladding», som her da vi har kommet ned til Storsjøen (til høgre).

Refleksskilt med varsel om hest er viktig å ha med for sikkerheten, og tusen takk Ole Victor Larsen for dette. Det er gull verdt!

Det er så glatt at det bare er å hvile skohælen på vegen i fart.

Storsjøen er laaaaang å kjøre langs. Det har vært mye vind i dag, men heldigvis har vi hatt den i ryggen.

Dagens langkvil ble langs riksveg 30 med utsikt over Storsjøen.

Berger, Helge og Mari sørget for vatn til hesta stod klart til langkvilen, så er det noen sak. Sur vind, det gjør ikke noe på humøret

Første som skjer nå vi stopper for langkvil er å gi hesta vatn

Ingen tvil om at det mye stor fisk å få i Storsjøen ut fra denne veggen å dømme (dette er bevis på størrelser). I Storsjøen kan en blant annet få sik, abbor, røye, ørret og harr

Mye snø, langt strekke og fint sledeføre langs hovedvegen, gjorde at vi droppet å kjøre over Moravegen, og i stedet kjørte fylkesvegen rundt.

Det vi holder på med er historisk, og her er det også ett bygg på Åsheim som forteller historie. Tidligere var Åsheim senterum før Åkrestrømmen ble etablert. Årsaken er at det ligger nede ved Storsjøen, og tidligere var båter og hest på isen det som var hovedferdselsåra på Storsjøen. Fra rundt 1940 kom bilvegen fra Koppang, og bensinstasjonen som denne ble etablert før sentrum ble flyttet til Åkrestrømmen.

Lite vatn i elva nå…

God fart på Rena (elva) etter at Mistra har runnet ut i den. Her brua til Åkrestrømmen, som også er gammel ferdselsveg for lasskjørere til Engerdalen da de kom Moravegen fra Koppang

På tur over Oddbrua (Øiddbrua på rendølsk) i enden av Lomnessjøen

Artig å sjå sledekjøring med tospann! Vår utflytta lasskjører Jørgen Hveem, nå rendøl, møtte oss ved Lomnessjøen og ble med videre.

Slike dombjeller er av det sjeldne slaget. Disse ble brukt under OL på Lillehammer av Jørgen, derav OL-ringene. Hestene går i to-spann.

Marit får et hjelpende løft ned fra en høg slede. Og Ola får prøvd å kjøre to-spann

Jørgen har bygd sleden med to bukker under (bukker ble brukt i tømmerkjøring hvor en brukte bukk og geit = rustning). To-spann byr på dobbelt med hestekrefter. Det var nok lite trolig at to-spann ble brukt i lasskjøring, da det blir bredt i forhold til framkommelighet i snø og ulendt terreng.

Ytre Rendal kirke på Otnes skimtes på andre siden av Lomnessjøen

Etter nok en fin dag på tur nærmer vi oss Bortstu Hornset på Hornsnet hvor hesta skal være i natt

Det blir nok en del snorking på Hornsetvangen grendehus i natt 😉

På veg til stallen med hesta i snøføyka

Rendalen huser flere lasskjørere i Nord-Østerdal lasskjørerlag, og Torgeir Før og Anne Berit Lutnæs på Bortstu Hornset er snille og gir oss stallplass denne natta, så tusen takk! Nord-Østerdal lasskjørerlag er den største foreninga med lasskjørere, som kommer med opp i 30 hester til Rørosmartnan. Rendølene starter i Rendalen, og så kommer resten med på Tynset. Skal du til Rørosmartnan, anbefaler vi å ta turen innom Finborudgården og besøke dem der og kanskje få en kaffetår attpå 🙂