KBogstiLasskjoring3_23

Godt å komme fram til fjøset på Skarsno på Alvdal, der vi hesta stalles opp for natta, nok en gang hos gjestfritt vertskap. Sjøl bor lasskjørerer med kvite laken denne natta- luksus (på Tavernaen). Foto: Karine Bogsti