IMG_2035

Slike høge lunner med tømmerstokker uten brytekant fantes nok ikke for 150 – 250 år siden. Men skogsdrift var nok hestenes viktigste bruksområde vinterstid den gang på f. eks Hedmarken, og ikke minst lenger nordover i Østerdalen. Foto: Karine Bogsti