15. februar, Hanestad-Alvdal: Blåste til Alvdal

I dag har ferden gått fra Rendalen til Alvdal. Det har vært en dag med mye snø og vind, og hyggelige møter.

Avmarsj litt over klokka åtte fra Grøtting etter en styggod frokost og gode og mette mager. Truls hopper på i farta her, noe lauskarer blir drevne i. Foto: Karine Bogsti

Avmarsj litt over klokka åtte fra Grøtting etter en styggod frokost og gode og mette mager. Truls hopper på i farta her, noe lauskarer blir drevne i. Foto: Karine Bogsti

Temperaturen harheldigvis holdt seg så vidt på minussiden, for det aller meste av nedbøren har vært snø og hagl. Ull holder en varm uansett, og dagens lasskjørere kommer seg i hus etter endt dag og får tørket opp litt. Det gjorde ikke nødvendigvis lasskjørerne før, og måtte kjøre med blaute klær dag etter dag.

Snøvær. Foto: K. Bogsti

Snøvær. Foto: K. Bogsti

Blaut snø lavet ned i dag. Foto: Karine Bogsti

Blaut snø lavet ned i dag. Foto: Karine Bogsti

Snøete lasskjørere, men like blide er Mari og Mikkel. Foto: Karine Bogsti

Snøete lasskjørere, men like blide er Mari og Mikkel. Foto: Karine Bogsti

Denne dagen begynte på vestsida av Glomma på skogsveg.

Kjempefin brøyta veg i dag, så en stor takk til Ståle Øyen! Foto: Karine Bogsti

Kjempefin brøyta veg i dag, så en stor takk til Ståle Øyen! Foto: Karine Bogsti

Slike høge lunner med tømmerstokker uten brytekant fantes nok ikke for 150 - 250 år siden. Men skogsdrift var nok hestenes viktigste bruksområde vinterstid den gang på f. eks Hedmarken, og ikke minst lenger nordover i Østerdalen. Foto: Karine Bogsti

Slike høge lunner med tømmerstokker uten brytekant fantes nok ikke for 150 – 250 år siden. Men skogsdrift var nok hestenes viktigste bruksområde vinterstid den gang på f. eks Hedmarken, og ikke minst lenger nordover i Østerdalen. Foto: Karine Bogsti

Vi møter mange hyggelige folk langs vegen, som kan fortelle mye spennende. Som for eksempel der vi hadde langkvilen i dag, hvor vi hørte om tømmerfløtinga i Glomma. Den opphørte  i 1968 på Bellingmo. Og vi erfarte også hvorfor gardsnavn kan bli til etter værforholdene på stedet.

Hva er det Ludvig sier; - det blåser nordavind fra alle kanter.  Det kan en trygt si det gjorde i dag. Her har Mari som er kokka vår, forsøkt å finne en vindstille plass under matlaginga i langkvilen i dag. Hold på lokket! Foto: Karine Bogsti

Hva er det Ludvig sier; – det blåser nordavind fra alle kanter. Det kan en trygt si det gjorde i dag. Her har Mari som er kokka vår, forsøkt å finne en vindstille plass under matlaginga i langkvilen i dag. Hold på lokket! Foto: Karine Bogsti

Alltid hyggelig å komme til Per Dalåsen på Hårdes på Bellingmoen, og skravle og få vatn at hesta. Her hadde vi dagens langkvil. Foto: Karine Bogsti

Alltid hyggelig å komme til Per Dalåsen på Hårdnes på Bellingmoen, og skravle og få vatn at hesta. Her hadde vi dagens langkvil. Foto: Karine Bogsti

Noen bruker ski, andre bruker slede. Foto: Karine Bogsti

Noen bruker ski, andre bruker slede. Foto: Karine Bogsti

Denne gjengen ønsket oss god tur videre nord på Bellingmo, og vi sier tusen takk! Foto: Karine Bogsti

Denne gjengen ønsket oss god tur videre nord på Bellingmo, og vi sier tusen takk! Foto: Karine Bogsti

Det har blåst skikkelig i dag, og snøen har føyka rundt ørene våre. Heldigvis har vi ikke kjørt i motvind. Foto: Karine Bogsti

Det har blåst skikkelig i dag, og snøen har føyka rundt ørene våre. Heldigvis har vi ikke kjørt i motvind. Foto: Karine Bogsti

Dette treet fryser ikke. Foto: Karine Bogsti

Dette treet fryser ikke. Foto: Karine Bogsti

Mange råk i Glomma langs vegen i Alvdal også. Foto: Karine Bogsti

Mange råk i Glomma langs vegen i Alvdal også. Foto: Karine Bogsti

Har du sett - et glimt av blå himmel, som Emil peker mot. Det ble med dette vesle vi så i dag. Foto: K. Bogsti

Har du sett – et glimt av blå himmel, som Emil peker mot. Det ble med dette vesle vi så i dag. Foto: K. Bogsti

Wagadawow! Skal tro om noen lasskjørere møtte ekte cowboyer noen gang? Da måtte det iallefall Amerikabåttur til. Foto: Karine Bogsti

Wagadawow! Skal tro om noen lasskjørere møtte ekte cowboyer noen gang? Da måtte det iallefall Amerikabåttur til. Foto: Karine Bogsti

Hans går seg varm over Kvebergbrua. Foto: K. Bogsti

Hans går seg varm over Kvebergbrua. Foto: K. Bogsti

Det gynga godt over hengebrua ved Kveberg. Foto: Karine Bogsti

Det gynga godt over hengebrua ved Kveberg. Foto: Karine Bogsti

Ludvig hilser velkommen til Alvdal, og lurer kanskje på om disse bepelsede kan være artsfrender. Foto: Karine Bogsti

Ludvig hilser velkommen til Alvdal, og lurer kanskje på om disse bepelsede kan være artsfrender. Foto: Karine Bogsti

Her var det mye plank. Passering ved saga på Alvdal. Foto: Karine Bogsti

Her var det mye plank. Passering ved saga på Alvdal. Foto: Karine Bogsti

Sparkføre i Alvdal. Foto: Karine Bogsti

Sparkføre i Alvdal. Foto: Karine Bogsti

Her gjelder det å komme seg kjapt over. Passering av toglinja på Alvdal stasjon. Foto: Karine Bogsti

Her gjelder det å komme seg kjapt over. Passering av toglinja på Alvdal stasjon. Foto: Karine Bogsti

Hå nei, høy og kraftfôr er mye bedre. Foto: Karine Bogsti

Hå nei, høy og kraftfôr er mye bedre. Foto: Karine Bogsti

Godt å komme fram til fjøset på Skarsno på Alvdal, der vi hesta stalles opp for natta, nok en gang hos gjestfritt vertskap. Sjøl bor lasskjørerer med kvite laken denne natta- luksus (på Tavernaen). Foto: Karine Bogsti

Godt å komme fram til fjøset på Skarsno på Alvdal, der vi hesta stalles opp for natta, nok en gang hos gjestfritt vertskap. Sjøl bor lasskjørerer med kvite laken denne natta- luksus (på Tavernaen). Foto: Karine Bogsti