Disse er på tur

Her har du bilde og navn på ekvipasjene (hest, slede og folk) som kjører fra Hedemarken og til Røros i år:

2012-02-15-177Kusk Kjell Ivar Stensli med hesten Smukken og lauskar Berger Frogner.

Kusk Jørgen Hveem med hesten Guriblessa, lauskarer Per Erling Aasen (deltok tre dager) og Helge Bryhni.

Kusk Nils Dahlen med fjordingen (den eneste og første!) Vonar. Lausjente er fotografen Karine Bogsti.

Kusk Eli Lang-Ree med Brennsæterjinta og lausjente Grethe Hveem.

Kusk Mikkel Dobloug med hesten Emil og lausjente og kokka Mari Bryhni. Erik Flagstad er også delvis med på denne ekvipasjen.

Kusk Marit Lahlum med Svarta (hest deltok første del). I tillegg har Hans Lahlum, Bjarne Lang-Ree og Berit vært med som lauskarer på deler av strekker.