IMG_5564

Hesten Guriblessa med kusk Jøran Lunde fra Stange/Vallset og lauskar Helge Bryhni fra Romedal. Foto: Karine Bogsti