IMG_5561

Hesten Brennsæterjinta med kusk Eli Lang-Ree fra Stange og lauskar/jente Grete Hveem fra Løkendalen/Ringsaker. Foto: Karine Bogsti