IMG_5560

Hesten Berlinda med kusk Jørgen Hveem fra Løkendalen/Ringsaker og lauskar/jente Mari Bryhni fra Løten. Foto: Karine Bogsti