Kjør pent og aktsomt forbi oss

Viktig varselskilt.

Du tenker kanskje på at du ikke vil møte elg når du kjører langs vegen? En hest veier like mye som en elg, og er et levende dyr som kan reagere på lyder og bevegelser.

Her kommer derfor noen råd om hvordan du kjører forbi oss og andre hester du møter langs din veg. Les videre

Litt om sleder

Vi kjører med norske hesteraser, dølahest og fjording som ble brukt på Hedemarken, og i hovedsak to typer sleder;

Det ene er langslede som er den tradisjonelle lasskjørersleden. Her med kasser på (lasskjørerne brukte nok bare sleden):

Langslede er det lasskjørerne tradisjonelt brukte til Røros. Her med kasse på. Foto: Karine Bogsti

Langslede er det lasskjørerne tradisjonelt brukte til Røros. Her med kasse på. Foto: Karine Bogsti

Her er den andre typen som noen av oss bruker, Les videre

Vi feirer 10-års jubileum

For 10 år siden, søndag 15. januar 2006 møttes 14 personer på Båberg i Ringsaker. De var opptatt av å holde gode, gamle tradisjoner i hevd, og stiftet Hedemarken Lasskjørerforening, ei forening som har som formål å ivareta historien om lasskjøring fra Hedemarken med lokale landbruksprodukter.

Lørdag 16. januar 2016 feiret foreninga 10 års jubileumet, med mye mimring, god mat og drikke attåt.

Et knippe av dem som var med å stifte foreninga for 10 år siden; (f.v.) Erik Flagstad, Berger Frogner (også kalt presidenten ;-) ), Grete Hveem, Jørgen Hveem, Helge Bryhni og Truls Mathisen.

Her er et knippe av dem som var med å stifte foreninga for 10 år siden; (f.v.) Erik Flagstad, Berger Frogner (også kalt presidenten 😉 ), Grete Hveem, Jørgen Hveem, Helge Bryhni og Truls Mathisen. Foto: Karine Bogsti


Les videre