IMG_2471

Lasskjørere fra Hedmarken vurderer kvaliteten på silda til lasskjørerne fra Trøndelag kjørelag, her representert ved Ivar Hovden. Foto: Karine Bogsti