S1170006

En liten dugnad i Langknutgården, for å få opp tak til selgerne til marten. Takk til Pål Rønning som i flere år låner bort stallplass der. Foto: Karine Bogsti