IMG_5713

Jøran gjør et forsøk på å hogge på høl for vatn til hesta under langkvilen. Uten resultat . Foto: Karine Bogsti