IMG_5609

En lås på en bom som ikke lot seg rikke, ga en utfordring. Men disse er ikke tapt bak en vogn, nei, slede var det ja. Hesta fikk vi rundt ,og sledene ble spent fra og dyttet under.Foto: Karine Bogsti