IMG_5590

Et virkelig artig møte! Før Atna var dette fine vedstabel-bilde av kongen og dronningen. Kjempeartig å møte og snakke med Zofia og Ole (som har laget det) Kjelling. Nok et møte med folk i Østerdalen som varmer. Fv Helge Bryhni, Mari Bryhni, bildet.., Grete Hveem og Zofia og Ole Kjelling. Foto: Karine Bogsti